top of page

Poznejte výhody
HL7


Zjistěte jakým způsobem může implementace HL7 pomoci ve vašem projektu.

HL7 Česká republika

Standardy HL7 neupravují architekturu systému zdravotní péče, ale poskytují návod, jak by měly být klinické informace strukturovány a sdíleny.

 

Původní souborové standardy HL7 i novější protokoly FHIR založené na XML jsou navrženy tak, aby automatizovaly výměnu dat, zlepšily pracovní postupy pro lékařské transakce a události a umožnily pacientům přístup k jejich záznamům z jejich vlastních zařízení.

  • Standardizace dat: HL7 poskytuje standardizovaný formát pro přenos dat v rámci zdravotnických informačních systémů, což usnadňuje interoperabilitu mezi různými systémy a umožňuje snadnější výměnu dat mezi různými poskytovateli zdravotní péče.

  • Snížení chyb: Použití jednotného protokolu a formátu dat vede k menší pravděpodobnosti chyb při přenosu a interpretaci informací, což může vést k bezpečnější a účinnější péči o pacienty.

  • Efektivita: Standardizace pomocí HL7 umožňuje automatizaci procesů, což může zvýšit efektivitu zdravotnických zařízení a snížit náklady spojené s manuálním přenosem dat.

  • Podpora pro klinické rozhodování: HL7 umožňuje integrovat data z různých zdrojů, což může pomoci poskytovatelům zdravotní péče v lepším porozumění celkového zdravotního stavu pacienta a podpořit lepší klinická rozhodnutí.

  • Flexibilita: Protokol HL7 je navržen tak, aby byl flexibilní a rozšiřitelný, což umožňuje přizpůsobení různým potřebám a požadavkům různých zdravotnických organizací a systémů.

  • Mezinárodní použitelnost: HL7 je uznávaný a používaný po celém světě, což usnadňuje výměnu dat a spolupráci mezi zdravotnickými organizacemi napříč hranicemi.

bottom of page