top of page


HL7
Česká republika


Zjistěte jakým způsobem může implementace HL7 pomoci ve vašem projektu.

Naše mise

HL7 Česká republika z.s. je národní přidruženou organizací Health Level Seven International sídlící v USA. Cílem spolku je sdružovat organizace a členy, kteří společně pracují na implementaci standardů HL7 v rámci procesu elektronizace českého zdravotnictví.

 

Společným cílem spolku je zajištění bezproblémové a efektivní výměny údajů o pacientech. Zavedením konzistentního a strukturovaného způsobu komunikace a sdílení dat pro zdravotnické systémy, prostřednictvím jednotného návodu, nabízí HL7 Česká republika, z.s. poskytovatelům zdravotní péče zajišťovat pacientům lepší péči.

Hlavní úkoly spolku

  • Napomáhat výměně dat mezi zdravotnickými pracovišti a zařízeními.

  • Usnadňovat implementaci standardů HL7 v České republice prostřednictvím seminářů, školení a jiných aktivit

  • Zajišťovat, aby potřeby související s používáním informačních technologií ve zdravotnictví v České republice byly zohledněny při tvorbě všech budoucích standardů HL7

  • Uplatnit to nejlepší z Datového standardu Ministerstva zdravotnictví ČR verze 4.

  • Sdílet zkušenosti získané při práci se standardy HL7 s ostatními národními organizacemi

záchranář, Zdravotník, zdravotnice

Vedení
spolku

Ing. Karel ZVÁRA, Ph.D
Prezident spolku                   

zvara@hl7cr.eu

Členové HL7 Česká republika

Asseco Central Europe, a.s.                               

www.ce.asseco.com

C SOLUTION s.r.o.     

www.csolution.cz

CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.      

www.csolution.cz

DIVELIT system s.r.o.

www.divelit.cz

EuroMISE s.r.o.       

www.euromise.com

HARTMANN - RICO a. s.

www.hartmann.info

Hippo, spol. s r. o.  

www.hippo.cz

ICZ, a.s.     

www.i.cz

InterSystems B.V., organizační složka                  www.intersystems.com

Medicalc software s.r.o.   

www.medicalc.cz

OR-CZ spol. s r.o.   

www.orcz.cz

Provisio, s.r.o.    

www.provisio.cz

STAPRO s. r. o.    

www.stapro.cz

bottom of page