top of page

O HL7

Zjistěte jakým způsobem může implementace HL7 pomoci ve vašem projektu.

Skenování mozku

Co je HL7

HL7 je zkratka pro Health Level 7 a jedná se o soubor klinických standardů a formátů zpráv, které poskytují rámec pro správu, integraci, výměnu a vyhledávání elektronických informací v různých zdravotnických systémech. Standardy HL7 vyvíjí a udržuje organizace Health Level Seven International, která se zabývá zdravotnickými standardy.

 

Cílem standardu HL7 je zvýšit interoperabilitu mezi nemocničními informačními systémy (NIS), které jej implementovaly. Zaměřuje se na rozhraní mezi různými NIS vytvořením společného jazyka pro výměnu dat pomocí předem připravených zpráv. HL7 však nepředepisuje architekturu systému ani způsob ukládání dat v aplikaci.

 

HL7 je protokol založený na transakcích, které jsou řízeny událostmi, jako je například přijetí pacienta do nemocnice.

Interoperabilita
a HL7

Interoperabilita je kritickým aspektem moderní zdravotní péče, který umožňuje poskytovatelům zdravotní péče bezproblémovou a efektivní výměnu údajů o pacientech. HL7 je jedním z nejpoužívanějších standardů pro zasílání zpráv pro dosažení interoperability ve zdravotnictví celosvětově. Tím, že poskytuje konzistentní a strukturovaný způsob komunikace a sdílení dat pro zdravotnické systémy, pomáhá HL7 poskytovatelům zdravotní péče poskytovat pacientům lepší péči.

 

Proč se HL7 používá ve zdravotnictví?

Historicky byla komunikace mezi různými typy softwaru, které používají různé organizace, vždy náročná. Totéž platí i pro zdravotnictví.

 

Cílem HL7 je umožnit zdravotnickým organizacím vytvářet jednotná data, která může kdokoli s oprávněním získat a používat ve svých vlastních systémech. Interoperabilita mezi zdravotnickými organizacemi vyžaduje, aby rozhraní mezi různými systémy používala společný protokol, jako je HL7.

 

Automatizované pracovní postupy

Zavedení systému elektronických zdravotních záznamů (EHR) je nákladné. HL7 pomáhá optimalizovat způsob výměny dat mezi aplikacemi a zařízeními a navrhuje způsoby automatizace standardních pracovních postupů, což snižuje provozní a pracovní náklady.

Robotické Lab Assistant

Věděli jste?

HL7 je mezinárodně uznávaný průmyslový standard pro výměnu

dat ve zdravotnictví.

 

Je také nezávislý na platformě

a technologii.

Přizpůsobitelné

Zdravotnické organizace vytvářejí a používají různorodé aplikace podle svých jedinečných požadavků. HL7 umožňuje vývojářům vytvářet rozhraní pro výměnu dat mezi různými zdravotnickými organizacemi namísto provádění změn v jejich softwaru.

Spolupráce
v oblasti veřejného zdraví

HL7 umožňuje sdílení informací z oblasti veřejného zdraví. HL7 má potenciál být využit v době národních zdravotních krizí, jako byla pandemie COVID-19, k podpoře spolupráce mezi vládními institucemi a soukromými zdravotnickými společnostmi a k celosvětovému sdílení dat z lékařského výzkumu.

bottom of page