top of page

Standardy HL7

Health Level Seven nebo HL7 označuje soubor mezinárodních standardů pro přenos klinických
a administrativních dat mezi softwarovými aplikacemi různých poskytovatelů zdravotní péče.

 

Tyto standardy se zaměřují na aplikační vrstvu, což je ve vrstvovém modelu ISO/OSI komunikace „vrstva č. 7“. Normy HL7 jsou stanovovány mezinárodní organizací Health Level Seven International, od ní jsou dále přebírány jinými normalizačními organizacemi jako je Mezinárodní organizace pro normalizaci a American National Standards Institute

FHIR IG

Implementační specifikace HL7 FHIR

HL7 Česká republika

Aktuality

HL7 Česká republika

HL7 Česká republika z.s. je národní přidruženou organizací Health Level Seven International sídlící v USA. Cílem spolku je sdružovat organizace a členy, kteří společně pracují na implementaci standardů HL7 v rámci procesu elektronizace českého zdravotnictví.

 

Společným cílem spolku je zajištění bezproblémové a efektivní výměny údajů o pacientech. Zavedením konzistentního a strukturovaného způsobu komunikace a sdílení dat pro zdravotnické systémy, prostřednictvím jednotného návodu, nabízí HL7 Česká republika, z.s. poskytovatelům zdravotní péče zajišťovat pacientům lepší péči.

1000_F_169615294_hmlk8fSngBor9QclFFxSRsqVS7D7gxSD-transformed.jpeg
bottom of page